Copyright 2013 Anneksis OÜ All Rights Reserved.
Kliendiga, kes soovib müüki tuua oma kaupa, sõlmitakse leping. Põhitingimused on allpool ära toodud.

1. Kauba tooja kinnitab lepinguga, et kaubale pole tal mingeid pretensioone ning Anneksis OÜ võib kaupu kasutada kommertseesmärkidel ilma mingi täiendava tasuta, samuti on Anneksis OÜ-l õigus määrata omal äranägemisel kaubanduslik juurdehindlusprotsent.

2. Anneksis OÜ kohustub tasuma kaupade eest 7 kalendripäeva jooksul peale kauba realiseerimist

3. Juhul, kui kaup jääb lepingu sõlmimise kuupäevast 1 kuu vältel realiseerimata, on Anneksis OÜ-l õigus kaupa selle alghinnast igal järgneval kuul 20% võrra alla hinnata (Näide:kui kauba alghind on 10 eurot, on Anneksis OÜ-l õigus kaup teisel kuul 20% alla hinnata (jääb 8.-), kolmandal kuul uuesti 20% alla hinnata (jääb 6.40) jne.

4. Juhul, kui kaup on lepingu sõlmimise kuupäevast 3 kuu vältel realiseerimata ja kauba tooja pole kaupa tagasi võtnud, on Anneksis OÜ-l õigus kaup omal äranägemisel realiseerida (kehtib riietele ja jalanõudele).

5. Anneksis OÜ kohustub kauba tooja soovil vähem, kui 3 kuu jooksul realiseerimata kauba tagastama.